Serveis i assessorament legal.

Serveis

QUÈ OFERIM

Responsable de la direcció lletrada en els procediments penals i civils.

MÒNICA VILAR LÓPEZ

Llicenciada en Dret per la UNED.
Advocada col·legiada amb el número 2645 a l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Girona.
Adscrita al Torn d’Ofici i Assistència al Detingut (TOAD).
Curs d’Especialització lletrada en Violència de Gènere.
Curs d’Especialització lletrada en la Jurisdicció de Menors.
Curs d’Especialització lletrada en matèria Concursal.

Responsable de la direcció lletrada en els procediments administratius i laborals.

RAQUEL VILAR LÓPEZ

Graduada en Dret per la UOC.
Màster en Advocacia per la UOC.
Advocada col·legiada amb el número 3578 a l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Girona.
Adscrita al Torn d’Ofici i Assistència al Detingut (TOAD).
Curs d’Especialització lletrada en Violència de Gènere.

COMPROMÍS

ÈTIC I PROFESSIONAL

A Vilar Advocades hem establert un compromís d’Assessorament Legal basat en el principi de l’Ètica Professional. L’actuació Ètica ens exigeix un comportament professional responsable i respectuós amb els requisits deontològics de l’exercici de l’Advocacia, però també el compromís amb els ideals de justícia que ens han abocat a aquesta professió, fent especial èmfasi en la defensa dels Drets Humans, els Drets Fonamentals i les Llibertats Públiques.

El nostre compromís Professional ens obliga a portar a terme la nostra intervenció lletrada amb la màxima diligencia i honestedat, comprometent-nos així amb els nostres clients a efectuar un assessorament basat en la defensa dels seus interessos sota estrictes principis de rigor tècnic, transparència i claredat en l’assessorament.

Així mateix, entenent les necessitats de cada client, proporcionem pressupostos ajustats i facilitats en el sistema de pagament.

Detalls

Història

Passat

L’Assessoria Vilar és present a Olot des de l’any 1974. En Joan Vilar i la Carmina López iniciaren l’empresa en una petita oficina del Carrer Montsalvatge d’Olot, on s’oferien serveis d’assessorament en assegurances generals i  gestoria.

L’any 2000 i degut a la incorporació de les seves filles, el despatx es traslladà a l’adreça actual, ampliant progressivament els serveis que venien desenvolupant en Joan i la Carmina,  a l’assistència jurídica.

Present

Actualment, són les seves filles, la Mònica i la Raquel qui, des de fa uns anys, dirigeixen l’oficina i li han donat un nou impuls, centrant l’activitat principal en els serveis jurídics i passant a ser “Vilar Advocades”.

Ara, doncs, el despatx compta amb la Mònica i la Raquel Vilar López, ambdues advocades i que desenvolupen els treballs d’assessorament, defensa i representació jurídica de manera coordinada, per oferir la màxima atenció als seus clients.

Reflexions

“Obriu escoles i es tancaran presons.”

Concepción Arenal

Contacte

Acceptació

Privacitat

12 + 13 =

C.Eiximenis, 1
17800 OLOT
Telèfon 972 262 313
Fax 972 262 816
info@vilaradvocades.cat